MOTOMYSZ - zdjęcia LUBUSKA AKADEMIA FOTOGRAFII WG DARIUSZA BICZYŃSKIEGIEGO 9.07.2023