Wojowie w Skansenie - Manerwy i turnieje 17-18.12.2022